E-Mail: loket@ontwerpkantoor.nl, Tel: 0316-370015

Blog

De liegende rechter

Dit is een uniek boek. Over een unieke rechtszaak. Een rechter sleept een advocaat voor de rechter. Nog nooit vertoond. Nergens. Waarover gaat het? Over direct contact van een rechter met advocaten over een lopende zaak. Een doodzonde.

Advocaat Smit: ‘Rechter Westenberg heeft gebeld met advocaten over de Chipshol-zaak.’ Rechter Westenberg: ‘Niet waar, ik heb niet gebeld met advocaten.’ De Staat steunt de rechter. Blindelings. Maar de advocaat, gesteund door onder meer hoogleraren en oud-ministers, bewijst de telefoontjes. Alf vijf keer stelden rechters vast: de rechter heeft gebeld. En dus gelogen.

Maar de rechter blijft tot de dag van vandaag tegen de advocaat procederen. Op kosten van de gemeenschap. Al twaalf jaar. Want Smits inconvenient truth wordt niet getolereerd. Het gevolg: grote schade voor het aanzien van de rechterlijke macht, maar ook voor advocaat Smit. Dit boek beschrijft welke rare, onverklaarbare en verbijsterende dingen in die twaalf jaar zijn voorgevallen. In wezen is de zaak Westenberg een twaalf jaar durende aanval op de vrijheid van meningsuiting van een advocaat. De verdediging van de rechter kost de belastingbetalers miljoenen.

De Raad voor de rechtspraak, in 2004 initiatiefnemer en nog steeds financier van deze zaak tegen advocaat Smit, speelt een hoofdrol. Zonder de Raad was deze zaak er niet geweest, en was dit boek niet geschreven. Die Raad tast de rechterlijke macht aan met ongekend negatieve publiciteit. De liegende rechter onderstreept het alarm in 2013 in NRC Handelsblad van mr. Geert Corstens, toenmalig president van de Hoge Raad, over de kwaliteit van het rechtssysteem. En het toont het deficit aan van de Raad voor de rechtspraak. De liegende rechter is het schokkende relaas van een unieke en onverkwikkelijke affaire, met scherpe pen geschreven door de hoofdrolspeler, advocaat Hugo Smit.