E-Mail: loket@ontwerpkantoor.nl, Tel: 0316-370015

Blog

Naar hartelust leven

Naar hartelust leven. Onbevangen omgaan met anderen. Jezelf zijn. Wie wil dat nou niet? Maar hoe doe je dat? Carla Trappenburg heeft na vele jaren ervaring met cliënten in haar eigen praktijk, een werkvorm ontwikkeld die ze voortdurend verfijnt. Ze integreert methoden en inzichten uit therapievormen waarin ze is opgeleid. In deze uitgave ‘Hartelust’ ga je een hernieuwde kennismaking aan met jezelf. Je ontdekt waar je nu bent in je leven en hoe je daar terecht gekomen bent.